Vedlagt ser du:

I lenken under ser du kommunedirektørens presentasjon for bystyret:
Lenke kommunens YouTube kanal

Forslaget vil behandles av bystyret den 9. desember 2020.