Planforslaget

Kommunedelplan for sykkel ble fremmet for sluttbehandling i Bystyret 22.04.2020. Ved sluttbehandling vedtok Bystyret å sende forslag til kommunedelplan for sykkel tilbake til administrasjonen for flere utredninger. Nå er forslaget endret, og på lenken nedenfor finnes nytt forslag til kommunedelplan for sykkel som er oppdatert i henhold til Bystyrets vedtak.

Forslag til kommunedelplan for sykkel i Lillesand kommune.

Endringen består i hovedsak i at forslag til kommunedelplan for sykkel har fått en ny strekning fra Indre Årsnes til Vesterhus. Strekningen er vist med et linjesymbol, og det er ikke tatt stilling til hvilken side gang- og sykkelveien vil gå. Ved en realisering av gang- og sykkelveien, må strekningen reguleres, og detaljene vil bli avklart da.

For øvrig er kommunedelplan for sykkel rettet opp i forhold til nytt kunnskapsgrunnlag.

Høringsuttalelse: Høringsfristen er 01.08 2024

Høringsperioden er 15.05.2024 - 01.08.2024.

Uttalelser sendes skriftlig til postmottak@lillesand.kommune.no, eller til Lillesand kommune v/enhet for miljø og byutvikling, postboks 115, 4795 Birkeland. Innsendelsen merkes med «Høringsuttalelse til kommunedelplan for sykkel».

Etter høringsfristen vil alle høringsuttalelser bli gjennomgått, og det vil fremgå av saksdokumentene hvordan høringsuttalelsene er vurdert.

Har du spørsmål, kan du kontakte prosjektleder for revideringen, Kristin Uleberg på tlf. 905 93 663 eller på e-post kristin.uleberg@lillesand.kommune.no.