Som et ledd i byutviklingen har Lillesand kommune vedtatt å forberede en utlysning om å bygge parkeringsanlegg på, eller i tilknytning til, Kollers Jorde.

Eiendommen ligger sentralt i Lillesand sentrum. Kommunen vil legge ned en del parkeringsplasser i sentrum for å tilgjengeliggjøre disse til andre formål, og ivareta parkeringsbehovet med et nytt anlegg. Det åpnes også opp for parkering i fjell eller andre alternativer. Planen er at anlegget minimum må inneholde 200 parkeringsplasser. I tillegg til dette åpner kommunen opp for å kombinere parkeringsanlegg med andre bolig/sentrumsformål på eiendommen.

Kommunen er åpen for mange ulike tilnærminger til både prosjekt og gjennomføring. I forbindelse med definering av en modell for utlysning ønsker kommunen derfor dialog med interesserte aktører. Dialogen vil gjennomføres én-til-én. Denne dialogen vil gi viktige innspill til kommunen slik at en konkurranse ivaretar sentrale markedshensyn og samtidig Lillesand kommunes behov på en best mulig måte.

WSP er engasjert av Lillesand kommune for å gjennomføre dialogen.

Ønsker du et møte, ta kontakt med: Geir Ove Tørnkvist, Telefon 947 93 100 Epost: geir.ove.tornkvist@wsp.com eller Espen Solheim-Kile, Telefon 900 18 835 Epost: espen.solheim.kile@wsp.com innen 18. mars 2022.