Denne kvelden er spesielt utformet for skogeiere som nylig har trådt inn i rollen, og søker veiledning for å maksimere sin skogeiendoms økonomiske potensiale. Arrangementet strekker ut en hjelpende hånd til de som har overtatt skogeiendom de siste fem årene, samt de som står i startgropen eller vurderer overtakelse.

Samarbeid for skogens fremtid

I et unikt samarbeid mellom Lillesand og Birkenes kommune, lokale skogeierlag, og Ungskogpleieprosjektet på Agder 2023-2025, er målet å styrke kunnskapen og ferdighetene til regionens skogeiere. AT Skog og Nortømmer bidrar også med verdifull innsikt, og vil dele hvordan de kan assistere skogeiere i deres forvaltning.

Kvelden vil dekke essensielle temaer som tilskudd og skogfond, privat skogforvaltning, skjøtsel av skogen, og en innføring i skogbruksplanlegging. Deltakere vil få en sjelden mulighet til å dykke dypt i skogfondsystemet, skattefordeler, og tilgjengelige støtteordninger, samt motta direkte råd fra ledende eksperter innen skogbruk.

Etter en innholdsrik presentasjonsrekke, tilbys personlig hjelp med det digitale planverktøyet Allma for de som tar med eget utstyr. Dette er en perfekt anledning til å få skreddersydd assistanse og samtidig knytte bånd med andre skogeiere. 

Gratis deltagelse med enkel påmelding

Deltagelse er helt gratis, og for å sikre en smidig gjennomføring oppfordres interesserte til å melde seg på i forkant. Kurset ble raskt fulltegnet gjennom å kontakte Jannicke Modell Røhmen via epost: jannicke.modell.rohmen@gmail.com eller på tlf. 99317145.

Med enkel servering ved oppstart, får deltakerne en atmosfære der læring går hånd i hånd med hyggelige møter. Dette er en sjelden mulighet til å styrke forståelse og håndtering av skogeiendom, samtidig som deltakere blir kjent med et fellesskap av likesinnede skogeiere.

En unik fagkveld – et skritt mot en mer bærekraftig og lønnsom fremtid for din skogseiendom.