Tid og sted
Torsdag 12. januar kl. 18.00 - 19.30
Møtet avholdes i bystyresalen i rådhuset, inngang fra rådhusparken.

Om møtet  
Detaljreguleringsplanen for Lillesands Sparebank (planID 2021001340) er på høring og offentlig ettersyn med merknadsfrist 24.01.2023. I den forbindelse inviterer vi til et offentlig møte der vi vil informere om planforslaget som ligger ute på høring. Representanter fra prosjektet kommer. Møtet er åpnet for alle, og det vil bli anledning til å stille spørsmål. 

Kunngjøringen og lenke til saksdokumentene finner du her

Har du spørsmål om møtet eller detaljreguleringen kan du kontakte saksbehandler
Ida H. Gramstad på tlf. 46191588 eller e-post: idaharaldseid.gramstad@lillesand.kommune.no