Saksdokumentene er tilgjenngelinge her i kommunes innsynsløsning.

Du har mulighet til å klage på vedtaket.
Du har mulighet til å klage på vedtaket. Hvis du vil klage, må du innen 3 uker fra mottatt brev klage skriftlig til e-post: postmottak@lillesand.kommune.no eller brev til Lillesand kommune, Enhet for næring og byutvikling, Postboks 23, 4791 Lillesand.

Du kan finne mer informasjon om mulighetene for å klage i forvaltningsloven kap. VI.

Trenger du mer informasjon?
Dersom du trenger flere opplysninger eller veiledning i tilknytning til saken eller saksbehandlingen, kan du kontakte kommunetorget på telefon 37 26 15 00 eller via e-post postmottak@lillesand.kommune.no eller saksbehandler for denne plansaken, Ida Haraldseid Gramstad, e-post IdaHaraldseid.Gramstad@lillesand.kommune.no eller telefon 46 19 15 88.