For å kunne søke om tilskudd ved klimabetinget avlingssvikt må du ha meldt fra til kommunen så fort som mulig om at skade har oppstått eller vil kunne oppstå. Kommunen skal foreta stedlig kontroll av 10 % av meldingene som kommer inn.

Søknaden sendes til kommunen som sjekker opplysningene du har sendt inn. Det er Statsforvalteren som behandler søknaden og fatter vedtak.
Se vedlagt for ytterligere informasjon. Det presiseres at dette gjelder også for alle vekstgrupper.

Ta kontakt med landbrukskontoret for ev. veiledning.
Anne Sofie Havstad tlf: 917 66 734
Mona Kile tlf: 979 64 565

Mer informasjon finner du også på følgende side: https://www.landbruksdirektoratet.no