Frivillige organisasjoner kan søke ekstraordinære midler til informasjon til innvandrere – søknadsfrist 28. april

I forbindelse med korona-pandemien har regjeringen bevilget 10 mill. kr til formidling av korona-informasjon til innvandrere. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som manglende digitale eller språklige forutsetninger, ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler. Det er frivillige organisasjoner som kan søke på tilskuddet. Merk at søknadsfristen er kort.
Se her for mer informasjon

Opphevelse av hytteforbud og gjenåpning campingplasser etc.

Regjeringens «hytteforbud» ble opphevet 20.4. Lillesand kommune har nå ingen lokale restriksjoner  hva gjelder bruk av fritidseiendom, men vi følger nasjonale råd på området.
Se nasjonale råd om fritidsreiser innenlands som gjelder fra 21. april

Gjestehavn og kommunale oppstillingsplasser for bobiler ble åpnet igjen 20.4.
Vi gjør oppmerksom på følgende: På grunn av gravearbeider nær Gjestehavnen er denne uten strøm og vann.  De som ønsker det kan benytte havnen gratis.  Det er ikke tilgang til servicebygget med dusj og vaskemaskiner.  Det er mulig å bruke offentlig toalett i servicebygget).

Det blir gjennomført ekstra smittevernrutiner for rengjøring av sanitærbygg. Vi oppfordrer besøkene i størst mulig grad bruke toaletter i bobiler og båter.  Ellers oppfordrer vi til å forholde seg til lokal informasjon hengt opp på de ulike stedene.

Campingsplassene har nå åpnet igjen for gjester. Les mer om de enkelte campingsplassenes åpning på deres egne nettsider.

Barnehager, skolefritidsordninger og 1.-4. trinn på barneskolen kan åpne i slutten av april.

I Lillesand kommune er det bestemt at kommunale barnehager skal åpne igjen tirsdag 21. april. Når det private barnehager så vil de selv informere om aktuell gjenåpningsdato.

Skolen skal åpne for elever på 1.-4. trinn mandag 27. april. Da åpner også SFO. Foresatte vil få mer informasjon om dette fra sin barnehage eller skole. Det vil bli tatt hensyn til smittevernråd slik at alle skal være trygge. Det vil også komme informasjon om hvordan barn og voksne i risikogrupper skal forholde seg. Elever på 5.-10. trinn vil fortsette med hjemmeskole på samme måte som før. Det er fortsatt ikke bestemt hvor lenge dette blir.