Folkehelseinstituttet anser det som sannsynlig at det vil komme en anbefaling om ytterligere en ny dose til de eldste til høsten, før vintersesongen 2023-24. For at det skal kunne gå tilstrekkelig tid før den planlagte høst-dosen, bør du oppsøke vaksinasjonstilbudet i kommunen i løpet av våren. 

Fra og med uke 17 vil apotekene i Lillesand tilby koronavaksinasjon.

Apotek 1 starter mandag 24. april, Vitusapotek starter onsdag 26. april. Det kan bli noe ventetid på grunn av stor pågang ved oppstart. Er det ingen ledige timer anbefaler vi at dere prøver igjen senere.

Time til vaksinering bestilles på nett. Ikke-digitale brukere kan bestille time ved oppmøte på apoteket eller per telefon.

Timebestilling: 
Apotek 1 Lillesand senter (via Helseboka)
Vitusapotek Lillesand (via Helseboka)

Du kan også bestille time på vegne av andre.

Åpningstider og kontaktinformasjon: 
Apotek 1 Lillesand senter
Vitusapotek Lillesand (sentrum)

Generell informasjon om koronavaksinering fra FHI.