Alle Lillesands innbyggere over 75 år skal ha fått en sms fra Helseboka med invitasjon til å bestille time til vaksinering. Dersom du eller dine pårørende over 75 år ikke har fått innkallingen kan dere kontakte vaksinetelefonen for å avtale time. Vaksinetelefonen, tlf. 90 26 71 56, er åpen fra kl. 9-12 mandag, onsdag og torsdag. Feriegjester kan også benytte tilbudet.
Personer over 65 år skal nå være kalt inn.

Vaksinering av 4. dose startet i uke 32. Vaksineringen foregår på Dovreheimen.

Vi har kun tilbud om timebestilling i Lillesand. Ønskes et drop-in tilbud kan Lillesands innbyggere benytte seg av vaksinesentrene i Kristiansand https://www.kristiansand.kommune.no/tema/vaksinering-mot-korona/ og Grimstad https://www.grimstad.kommune.no/tjenester/helse-omsorg-og-sosiale-tjenester/folkehelse-og-frivillighet/informasjon-om-korona-og-kommunens-tiltak/koronavaksine/ . Dette gjelder også feriegjester. Klikk dere inn på nettsidene til nabokommunene og følg deres anvisninger.

De eldste og sykeste prioriteres først til den nye oppfriskningsdosen.

Folkehelseinstituttet vil i løpet av noen få uker komme tilbake med informasjon om tidspunkt for oppstart av vaksinasjon med ny oppfriskningsdose til personer i aldersgruppen 18-64 år med underliggende risiko for alvorlig sykdomsforløp.