- Den smittede er hytteturist fra Østlandet. Smitten er tilknyttet utbrudd ved skole på Østlandet med påvist engelsk virusmutasjon, så det er stor sannsynlighet for at dette også er det, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr. 

De seks nærkontaktene, alle i familie, er satt i karantene. Familien har dratt tilbake til Østlandet, og isolasjon- og karantenetiden tilbringes i egen bolig der. 

Lillesand har nå syv personer i isolasjon og 54 i karantene. 

- Jeg oppfordrer alle som i vinterferien har vært sammen med venner og familie bosatt utenfor Lillesand om å ha ekstra lav terskel for å teste seg ved symptomer på covid-19, sier Engemyr.