Som et ledd i saksprosessen ønsker administrasjonen å få innspill og synspunkter på utkastet som nå foreligger. Her finner dere dokumentet - Det kan også fås i trykt eksemplar ved henvendelse til kommunetorget.

Innspill og synspunkter sendes til Lillesand kommune, postmottak, p.b. 23, 4791 Lillesand, eller på mail til postmottak@lillesand.kommune.no, innen onsdag 15. mars 2023.