Her kan du finne gjeldende regler og forskrifter samt nye forslag:

Skoleregler (Ordensreglement)

Gjeldende: Ordensreglement

Nytt forslag: Skoleregler

Forskrift for Skolefritidsordningen (SFO)

Gjeldende: SFO 2023-24

Nytt forslag: SFO 2024-25

Elevpermisjoner

Gjeldende: Ordensreglement

Nytt forslag: Elevpermisjon 2024-25

Hovedmål i Lillesand kommune

Gjeldende: Bokmål

Nytt forslag: Hovedmål 2024-25