Formannskapet vedtok i møte den 26.04.2023 at kommunedirektøren skulle forberede og fremme en sak om lokal forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri.

Lillesand har flere områder med verneverdig trehusbebyggelse og andre verneverdige bygg. Det foreslås i høringssaken 8 forbudssoner for bruk av fyrverkeri i Lillesand. Forbudssonene som foreslås er vist på kart som vedlegg i forskriften: Lillesand sentrum, Brekkestø, Ågerøya, Høvåg kirke og Høvåg prestegård, Møglestu (Vestre Moland kirke og  Møglestu Hovedgård), Gamle Hellesund, Ulvøysund og Saltholmen. 

Høringssvar sendes til postmottak@lillesand.kommune.no  Merk saken med 23/844.

Høringsfristen settes til: 01.11.2023.

Høring- Formskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri
Forskrift om forbudssoner for bruk av fyrverkeri - høringsutkast