Kommunens kriseledelse har møter hver morgen og følger opp små og store saker knyttet til situasjonen. Vi bestreber oss også på å informere fortløpende på innbyggerportalen, som har en egen side med aktuell informasjon om situasjonen. Vi oppfordrer alle til å følge med på den, samtidig er det viktig at du følger med på fhi.no og helsenorge.no.

Per i dag er det ingen bekreftede korona-smittede personer i Lillesand kommune. Har du symptomer på smitte så er fastlegen den første du kontakter. Vi kan også informere om at kommunen har opprettet test-poliklinikk og luftveis-poliklinikk på kveldstid på Dovre, men der skal ingen møte opp uten først å være i kontakt med fastlege.

Situasjonen er under kontroll i dag; men samtidig rigger kommunens helsesektor seg for å møte et større antall smittede samtidig som færre er på jobb. Vi skal også sikre at alle som mottar helse- og omsorgstjenester også får de fremover.

Mange bedrifter sliter nå og mange ansatte permitteres. NAV Lillesand har mottatt svært mange nye registrerte arbeidssøkere og har sendt informasjon til alle bedrifter i Lillesand kommune om nye permitteringsregler. Saksmengden på NAV er stor, men saksbehandlingen ivaretas så raskt som mulig.

Mange er hjemme fra jobb av ulike grunner og sentrale myndigheter oppfordrer alle til å begrense fysisk kontakt med andre for å begrense smitte. Dette kan medføre sosial isolasjon og forsterke uro. Kommunen er opptatt av at innbyggerne, i denne vanskelige situasjonen, skal kjenne på trivsel og ta vare på sin psykiske og fysiske helse. Vi oppfordrer innbyggerne til å ta vare på hverandre, men med god fysisk avstand. Helsedirektoratet har tydelige retningslinjer og råd om dette.  Lillesand kommune stenger foreløpig ikke idrettsanlegg, men statlige myndigheters råd gjelder og anleggene skal ikke brukes av mange samtidig. Vi oppfordrer alle til å bruke alle de fine turmulighetene som finnes i kommunen.

Selv om skolene er stengt så pågår det undervisning. Alle elever har planer for egen undervisning, og hjemmeundervisning med undervisningsopplegg fra lærere er godt i gang. Svært mange har digitale undervisningsopplegg, og bortsett fra tidvis overbelastning på noen læringsplattformer har dette gått veldig bra. Vi får gode tilbakemeldinger fra elever, foresatte og ansatte. Noen lærere har også vært rundt med undervisningsopplegg i postkassen til de minste elevene. Barn som av ulike grunner har behov for tilsyn får dette i den barnehagen eller skolen/SFO som de går i til vanlig.

Det er positivt at mange frivillige har meldt seg og ønsker å bidra; for eksempel handle mat til innbyggere som sitter i isolat eller karantene. Kommunen jobber med å organisere dette i samarbeid med frivilligheten. Dette må settes i system og Helsedirektoratets retningslinjer med tanke på smittevern, må følges. Lillesand kommune registrerer også personell med helsefaglig bakgrunn, som i dag jobber med andre oppgaver og som kan tenke seg å være en ressurs i forbindelse med korona-situasjonen. Vi ber om at dere bruker registreringsskjemaet på hjemmesiden.

Kommunen er ikke vant med å håndtere situasjoner som denne. Vi prøver etter beste evne å følge opp på alle områder, men det er ikke alt vi har rukket på den korte tida situasjonen har vært gjeldende. Det er heller ikke sikkert vi tenker på alt eller har kapasitet til alt, men vi håper at innbyggerne opplever at kommunen tar situasjonen på alvor og at innbyggerne ivaretas så godt som mulig.  Våre ansatte strekker seg langt, er kreative og jobber på helt andre måter enn de pleier. Vi håper at dere som innbyggere verdsetter dette. Nå opplever vi at Lillesand står samlet og hjelper hverandre, og det er kanskje den beste oppskriften på hvordan vi kommer oss igjennom dette.

 Vennlig hilsen

Einar Holmer-Hoven                   Guri Ulltveit-Moe

Ordfører                                         Rådmann