Tips!
Innbyggere i Lillesand kommune har tilgang til Min side på kommunens hjemmeside.
Her kan også informasjon hentes ut om eiendomsskatt.