• Avtaler med jordmor/helsesykepleier vi bli sendt ut via Helsenorge
  • Du kan nå sende meldinger via Helsenorge til din helsesykepleier eller jordmor.
  • Informasjon, også sensitiv blir sendt via sikre kanaler.
  • Det er fullt mulig å fortsatt nå jordmor/helsesykepleier på vanlig måte via telefon osv. 

Er du/dere usikre på om dere er digitalt aktive selv eller for deres barn, oppfordrer vi dere til å sjekke på Helsenorge. Følg lik om dere er usikker.
https://www.helsenorge.no/hjelpetilbud-i-kommunene/helsestasjonstjenester-pa-helsenorge.no/?fbclid=IwAR1tpauKn0kkoDOpvpnixLTgfXRmFKqCzUfC3XIo71TnsWbNIq-jourpqFs

Ved spørsmål kontakt helsestasjonen: 37 26 15 80 eller 99 11 05 39.