Pr nå gjelder dette tjenesten Praktisk Bistand, som innebærer hjemmehjelp. Alle som har denne tjenesten, vil få brev med informasjon om dette.

Dagsenter i Habilitering er også stengt pr nå. Begge disse nedskaleringene er for å kunne omdisponere ansatte til tjenester som er vurdert som viktigere å beholde oppe.

Nedskalering vil kunne beholdes på et slikt nivå så lenge vi ser at dette er nødvendig for å kunne ivareta en forsvarlig drift. Vi vil og informere om at andre tjenestetilbud kan bli redusert i en periode, dersom vi ser at det blir behov for det.