Hagevanningsrestriksjoner er innført for å sikre at

alle abonnenter får tilstrekkelig vannforsyning,

og for at kommunen har nok vann til å fylle opp høydebassengene.

Det er tillatt å vanne med kanne eller håndholdt hageslange

på kveldstid mellom kl.20:00 - 23:00

Bruk av spredere og perforerte slanger er ikke tillatt.

Kommunen vil kontrollere at restriksjonene følges.