- Det er kontroll på smittesituasjonen i Lillesand, og jeg anbefaler derfor at det på nåværende tidspunkt ikke iverksettes ytterligere tiltak enn de forsterkede anbefalingene som ble gitt 20. februar, samt at vi i Lillesand for tiden ønsker minst mulig besøk fra andre kommuner, sier kommuneoverlege Thor-Erling Engemyr.

- Det er slik at selv om Kristiansand innfører strenge tiltak, basert på sitt smittenivå, så gjør vi egne vurderinger basert på smittenivået i Lillesand, sier Engemyr.


Gjeldende tiltak i Lillesand:

 • Nasjonale tiltak som gjelder alle.
   
 • Ansatte på serveringssteder anbefales å benytte munnbind, dersom det ikke er mulig å overholde avstandskravet på én meter. (Sterk anbefaling)
   
 • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av gjester på alle serveringssteder (Sterk anbefaling).
   
 • Kommunen anbefaler obligatorisk registrering av deltagere på alle treningssentre. (Sterk anbefaling).
   
 • Det frarådes unødvendige reiser, og da spesielt til steder med økende smittetrykk, som for eksempel Kristiansand. Presisering: Reise til jobb i Kristiansand, for dem som ikke har mulighet for hjemmekontor, regnes som en nødvendig reise.
   
 • Treningssentre i Lillesand anbefales å ikke ta imot kunder fra Kristiansand (sterk anbefaling).
 • Lillesand kommune fraråder større arrangementer (over ti deltagere) i uke 9 og 10.
   
 • Arrangementer opprinnelig planlagt arrangert i kommune som nylig har fått skjerpede restriksjoner bes ikke gjennomført i Lillesand.


Jobber du i eller skal du reise til en annen kommune, må du gjøre deg kjent med hvilke tiltak som gjelder i kommunen du reiser til. 

Her ser du tiltak i omkringliggende kommuner:

 • Birkenes kommune følger de samme tiltakene som Lillesand kommune.
 • Kristiansand kommune
 • Vennesla kommune
 • Arendal kommune følger nasjonale tiltak.
 • Grimstad kommune følger nasjonale tiltak.