Forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v., i Birkenes og Lillesand kommuner er nå lagt ut på høring, med høringsfrist 04.11.2023. 

Det er vedtatt at kommunene skal overta slamtømmetjenesten fra og med 01.01.2024, og i den forbindelse er det behov for å utarbeide en egen forskrift om tømming av slam. Bestemmelser som omhandler slam, foreslås å utgå fra dagens forskrifter, og erstattes med vedlagt forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v, i Birkenes og Lillesand kommuner.

Arbeidet med forskriften har vært et samarbeid mellom Lillesand, Birkenes, Iveland og Vennesla kommuner, men denne høringen omhandler kun forskrift for Lillesand og Birkenes kommuner. Innspill kan sendes med brev til Birkenes kommune v/Mai-Elin Beisland Holm, Postboks 115, 4795 Birkeland eller på e-post til postmottak@birkenes.kommune.no. Merk e-post med «høringsinnspill ny lokal forskrift om tømming av slam» i emnefeltet.

Høringsbrev

Høringsbrev ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v, i Birkenes og Lillesand kommuner..pdf

 

 

 

Forslaget til ny forskrift

Forslag til ny lokal forskrift om tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v, i Birkenes og Lillesand kommuner..pdf