Kulturprisen 2022
Lillesand kommunes kulturpris kan gis til personer og grupper fra Lillesand som har utført et banebrytende kulturelt eller kulturhistorisk arbeid; som utøver, pedagog, forfatter, organisator eller administrator

Frivillighetsprisen 2022
Prisen deles ut årlig og kan gis til enkeltpersoner, virksomheter og/eller lag og organisasjoner som har utmerket seg gjennom betydelig frivillig innsats i lokalsamfunnet.

Byggeskikksprisen 2022
Lillesand kommunes byggeskikkpris ble opprettet i 2004. Formålet med prisen er å medvikre til økt forståelse for verdien av god byggeskikk, både ved nybygg og ved istandsetting eller endringer av eksisterende bebyggelse. Prisen deles ut annet hvert år.

Ungdommens pris 2022
Lillesand Ungdomsråd deler årlig ut Ungdommens Pris. Lillesands Sparebank bidrar økonomisk til denne prisen som skal være en oppmuntring til videre innsats og engasjement. Vinneren skal være maks 20 år, ha utmerket seg ved gode prestasjoner innen et eller annet felt, eller ved frivillig innsats.
Ungdomsrådet velger ut vinneren, men ønsker at DU (som er ung) skal komme med forslag til kandidater.

Rettningslinjer for begrunnelse av priser finner du her

Begrunnede forslag på kandidater sendes til postmottak@lillesand.kommune.no eller postboks 23, 4791 Lillesand, innen 23. oktober. Nærmere informasjon om alle prisene fås på tlf 40400044 eller e-post: bjornar.heldal@lillesand.kommune.no.