Saksdokumenter
Forslag til endring av detaljreguleringsplanen er tilgjengelig her.

Merknad
Dersom du har merknader til planendringen, må disse oversendes innen tre uker til planfaglig konsulent i ViaNova, Even Lorentsen på e-post even.lorentsen@vianova.no eller til ViaNova Kristiansand AS, Gyldenløvsgate 1C, 4611 Kristiansand.

Send kopi av merknaden til Lillesand kommune v/enhet for nærings og byutvikling, postboks 23, 4791 Lillesand eller til postmottak@lillesand.kommune.no.

Veiledning til deg som ønsker å sende merknad til planforslaget:

1.       Skriv kort og rett fram
2.       Skriv forslag til konkrete endringer
3.       Skriv synspunkter først, deretter begrunnelser
4.       Bruk henvisninger i teksten, ikke gjengi høringsforslaget
5.       Ta kontakt med saksbehandler om du har spørsmål eller behov for veiledning

 
Videre saksbehandling

Etter høringsfristen vil samtlige uttalelser og merknader fra private og offentlige instanser, bli faglig vurdert av administrasjonen og deretter bli lagt frem for plan- og miljøutvalget som vurderer disse, og foreslår eventuelle justeringer og endringer.

Det er plan- og miljøutvalget som er vedtaksmyndighet i saker som fremmes etter plan- og bygningslovens § 12-14 andre ledd.

Trenger du mer informasjon?
Saksbehandler i saken er Karoline Søllesvik.
E-post: Karoline.Sollesvik@lillesand.kommune.no
Telefon: +47 907 32 686