17. oktober inviterer Norsk institutt for kulturminneforskning dere som bor i trehusbebyggelsen i Lillesand, samt kommune, beredskapstjeneste, forsikringsbransje og andre interesserte til et felles arbeidsmøte om hvordan vi kan hindre brann i byens trehusbebyggelse.

Del av nasjonalt forskningsprosjekt Forskningsprosjektet
Michon ser på hvordan man kan skåne kulturmiljøer fra klimaendringer og ekstremhendelser. Trehusbebyggelsen i Lillesand er et av fire nasjonale utvalgte områder.

Målet med arbeidsmøtene er bidra til å etablere/videreutvikle nettverk med utgangspunkt i felles problemstillinger knyttet til brann, og diskutere forebyggende tiltak, tiltak i akuttsituasjon og etter en brann.
Forskningen er avhengig av lokal kompetanse, og du trenger ikke være ekspert på brannberedskap for å delta.

Vi arrangerer et møte på dagtid og et på ettermiddagen, og du deltar når det passer deg. Møtetidspunktene er 17. oktober klokka 09-12 og 17-19. Begge møtene foregår i Bystyresalen. Lett servering. Ingen påmelding er nødvendig - bare møt opp når det passer deg!
Vel møtt!