Forhåndsstemmer kan i hele perioden avgis på kommunetorget på rådhuset, mandag til og med fredag, mellom kl 10.00 – 15.00.

I tillegg blir det åpnet for forhåndsstemming på følgende tidspunkt:

Tidspunkt Lillesand rådhus Høvåghallen
Tirsdag 15. aug   15.00-18.00
Torsdag 17. aug 15.00-18.00  
Lørdag 19. aug 10.00-14.00  
Tirsdag 29. aug 15.00-18.00  
Torsdag 31. aug   15.00-18.00
Lørdag 2. sept 10.00-14.00  
Torsdag 7. sept 15.00-19.00  

Det legges til rette og gjennomføres forhåndsstemmegiving på følgende institusjoner og skoler i uke 34:

- Høvågheimen

- Lillesand bo- og aktivitetssenter

- Dovre omsorgsbolig

- Lillesand videregående skole


Ta kontakt med valgansvarlig på telefon 91636685 dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor åpningstidene.