Grunneierne er opptatte av utviklingen av Lillesand sentrum, og målet er å gjøre sentrum mer attraktiv for besøkende og fastboende og at utviklingen skal skje i samsvar med allerede vedtatte planer. Arealene i Lillesand sentrum er knappe. Derfor er det særs viktig at de funksjonene som legges på ledige eller transformerte arealer fyller en funksjon som gjør at sentrum blir mer besøkt og triveligere og bo og oppholde seg i for publikum. Derfor ber vi om innspill til hvilke funksjoner som Lillesand trenger og som kan samsvare med grunneiers ønsker for nettopp dette arealet.

Vi inviterer dermed til kreative innspill på innhold til Ketil Moes plass som vil bli tatt imot for vurdering i den videre utviklingen.

LINA (Lillesand Næringsarealer) står for selve utviklingen av prosjektet. De har engasjert tre arkitekter som sammen skal komme med forslag til løsning for plassen. De trenger nå råd.

Vi ønsker derfor å invitere til et åpent møte hvor gode innspill, synspunkter og idéer fra befolkningen kommer frem.

 

Til stede vil være:

Jan Inge Lindeberg
Lindeberg har vært sentral i mange saker som dreier seg om utvikling av historiske bygninger og steder – Deriblant Holmenprosjektet i Risør under temaet: Mer Risør.

Jan Egil Løvdahl
Har arbeidet mye sammen med Lindeberg, og spesielt på Holmenprosjektet i Risør. Han er også er arkitekten bak Fiskebrygga i Kristiansand og Sanden Torv i Lillesand.

Begge er hjemmehørende i Lillesand og kjenner lokalmiljøet godt.

Gunnar Kulia
Styreleder i LINA.

Guri Ulltveit-Moe
Kommunedirektør. Representant for kommunen.

 

Vel møtt.