Barnehageåret 2019-2020

 5.-6. august
 

Barnehagen stengt

 Planleggingsdager

 7.august                                             Første barnehagedag i nytt barnehageår
 
 

 18. oktober

Barnehagen stengt

 Planleggingsdag         

  24.- 26. desember
  31. desember    

Barnehagen stengt
 

 Julaften , 1. og 2. juledag
 Nyttårsaften

 1. januar

Barnehagen stengt

 1. nyttårsdag

  2. januar                 

Barnehagen stengt

 Planleggingsdag

  8. april
  9.-13. april

Barnehagen stenger kl. 12.00
Barnehagen stengt

 Onsdag før skjærtorsdag
 Påskeferie

 1. mai   
                     
Barnehagen stengt      Offentlig høytidsdag
 21. mai
 
Barnehagen stengt  Kristi Himmelfartsdag
  22. mai                                      Barnehagen stengt

 Planleggingsdag

 1. juni   
 
Barnehagen stengt          2. pinsedag
 Uke 28-31
 
Barnehagen stengt  Ferieuker