I reguleringsplanen står dette, siste punkt under § 5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER:

5.08 Fagertunveien skal stenges (tivoliport el lignende) for gjennomkjøring, syd for eksisterende avkjørsel til Fagertunveien 18 A-H, før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest foreligger for nye bygninger innenfor planområdet

Det ble i sist uke (uke 26) montert opp skilt i begge ender av bakken som viser at veien er en blindvei med passasje for sykkel.

Mandag 1. juli 2024 ble det plassert ut sperrebukker langs veien der veien skal stenges. Disse er satt opp som et forvarsel, slik at trafikanter er forbedret. I løpet av uken vil veien stenges av med spekkebukk og sperreplank. Etter sommeren vil det bli montert opp en permanent bom. Denne vil kunne settes åpen i forbindelse med snøfall og andre situasjoner som krever åpen vei.