Endringer grunnet ny revisjon av lokal forskrift

Engangsgebyr for tilknytning til vann og avløp:
Engangsgebyret for tilknytning for boliger, borettslag og fritidsboliger er nå et fastbeløp per boenhet.
Engangsgebyret for tilknytning for øvrig bebyggelse beregnes etter bruksareal.

Årsgebyr:
Abonnementsgebyr betales nå per boenhet for bolig og fritidsbolig.
Forbruksgebyr for fritidseiendommer med vann til vegg får nå en lavere omregningsfaktor (1,5).
Gebyr for midlertidig tilknytning (brakkerigg) får et fastbeløp.

Oppdatering av grunnlag for abonnenter med stipulert forbruk

Vi har startet korrigering av grunnlaget for stipulert forbruk. Det vil for enkelte bety en økning av  forbruksgebyret.
Forbruksgebyret regnes etter brutto areal (BRA) oppgitt i matrikkelen x en faktor på 2,2 (jmf. gebyrregulativet).
Alternativet til stipulert forbruk – er målt forbruk.
 

Slik kan du sjekke informasjon om din eiendom

Bruksarealet på din eiendom kan du finne ved å logge inn på Min Eiendom via ID- porten.

Dersom du mener opplysningene som er registrert i matrikkelen er feil, ta kontakt med byggesaksavdelingen via
postmottak@lillesand.kommune.no eller pr post: Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand.
Gjelder endringen antall boenheter - må det sendes inn søknad om bruksendring.

Eksempel på utregning: BRA på boligen x faktor 2,2 x pris på vann/avløp
Vann (120 m2 x 2,2) x kr 13,24 = kr 3.495,36 per år.
Avløp (120 m2 x 2,2) x 21,48 = 5.670,72 per år.

Kontakt

Henvendelsene bes sendes skriftlig, og de vil bli behandlet fortløpende.
E-post:  postmottak@lillesand.kommune.no eller brev: 
Lillesand kommune, postboks 23, 4791 Lillesand.

Vi kan også kontaktes på tlf 94 79 84 77, eller kommunetorget 37 26 15 00.

Ved feil i matrikkelen, må dette sendes til byggesaksavdeling i kommunen
Dette kan være endringer i boenheter, areal osv. Dersom endring i antall boenheter, må det sendes inn søknad om bruksendring.
E-post: Postmottak@lillesand.kommune.no