Området dette dreier seg om er den delen av kaia som står på pilarer over sjøen. Den indre delen av kaia som ligger på fast masse/grunnfjell, omfattes ikke av vektbegrensningen.

Med tyngre kjøretøy menes kjøretøy over 3.500 kilo. Vektrestriksjon på kaia vil bli skiltet. Skiltene vil plasseres i skillet mellom den delen av kaia som ligger på masse/grunnfjell og den delen som ligger over sjø.

Lillesand kommune vil gjennomgå ferdig rapport med rådgivende konsulent straks denne foreligger. Det vil da konkluderes med hvilken type trafikk som anbefales inntil eventuell oppgradering av kaia blir gjennomført.  

I kommunens budsjetter for 2023 er det satt av midler for utbedring av kaia. Dette arbeidet vil igangsettes så snart som mulig for å tilbakeføre kaia til en slik stand at tunge kjøretøy igjen kan  benyttes på delen av kaia som ligger over sjø.

Ved spørsmål bes Audun Andre Larsen kontaktes på telefon 906 24 568.