Det er byggesakveiledning hver torsdag mellom kl. 10 og 14. 
Henvendelser rettes til postmottak@lillesand.kommune.no eller via vårt sentralbord tlf. 37 26 15 00. 

Her finner du mer informasjon om plan, bygg og eiendom i Lillesand kommune.