Før du tar kontakt om veiledning anbefaler vi at du undersøker hvilke regler som gjelder for ditt planlagte tiltak og på din eiendom.
Se mer informasjon på kommunens nettsider for byggesak https://www.lillesand.kommune.no/byggesak.488960.no.html
Dersom du skal sende inn en ny byggesøknad eller har spørsmål i en pågående byggesak, bes det om at man i stedet bruker e-post: postmottak@lillesand.kommune.no