Blomster og byutvikling er i regi av Bynett Sør bylab «Attraktive byer» hvor Lillesand kommune er én av flere deltakende kommuner. Ideen er et prosjekt som engasjerer innbyggerne i kommunen til å plante blomster i et sentrumsområde som trenger litt forskjønnelse. Målet er å bidra til levende og mangfoldige byer der det er godt å bo og leve, og handler i stor grad om medvirkning og innbyggerinvolvering i nærmiljøet og sosial bærekraft.

Kommunene stiller et areal til disposisjon for prosjektet. Det skal fortrinnsvis være et område i sentrum (byrom som torg, park m.m.) og gjerne et område som er nedslitt og trenger forskjønning. Det er tenkt at frivillige skal drive prosjektet, og at hvert område må ha en lokal ildsjel som primus motor. Gatekunstner Ane Skjævestad er leder for hele prosjektet, hvor flere byer på Agder deltar.

Lillesands case i prosjektet

Blomsterbedene rundt paviljongen på tusenårsstedet er Lillesand kommunes forslag til case for prosjektet i Lillesand. Paviljongen har en flott plassering i Lillesand sentrum med utsikt utover havna, men står værutsatt til og er pr. i dag knapt i bruk. I områdeplanen for sentrum inngår paviljongen i et område som er regulert for park. Rundt paviljongen er det blomsterbed (ett på hver side), og både blomsterbedene og selve paviljongen har forbedringspotensial og trenger sårt litt «kjærlighet».

Forslag til ildsjeler og deltakere i Lillesand

Tanken er å se blomster spire sommeren 2020 derfor haster det med å få på plass frivillige som kan fungere som primus motorer og deltakere i prosjektet. Målet er å komme i gang med prosjektet i løpet av februar, og at planting av blomsterbedene er i gang begynnelsen av mars.

Vi håper at det er en lokal ildsjel og deltakere som kan tenke seg å påta seg oppgaven med å få blomsterbedene rundt paviljongen til å blomstre igjen. Dette kan være enkeltpersoner eller en gruppe personer, som har interesse for blomster og som har ønske om å bidra til et mer blomstrende Lillesand sentrum. Vi ønsker forslag på personer eller grupper og du kan selvsagt også foreslå deg selv.

Påmelding og informasjon

For spørsmål knyttet til prosjektet og påmelding kontakt prosjektleder Ane Skjævestad på mob.nr. 400 09 093 eller mail: anebs@hotmail.com.