Menn i helse er et komprimert utdanningsløp fram til fagbrev som helsefagarbeider. Deltakerne får tittelen helserekrutt. Dette er arbeidssøkende menn mellom 25 og 55 år som er registrert hos NAV. Helserekruttene veksler mellom å motta ytelser fra NAV og lønn fra kommunen.

Gode jobbmuligheter

Norge har et stort behov for utdannet helsepersonell, og jobbmulighetene er svært gode. Så langt har over 400 menn tatt fagbrevet via Menn i helse. 92 % av de som har tatt fagbrev har fått en relevant jobb innen helsesektoren.

Vellykket satsing

Menn i helse er et samarbeid mellom kommune, NAV, fylkeskommune, KS og Helsedirektoratet. Menn i helse er av Regjeringen ansett som en av de mest vellykkede satsningene på rekruttering av menn til helsesektoren.

Ta kontakt med NAV

Vi håper det er noen i Lillesand som er interessert i dette. Dersom du er interessert, tar du kontakt med din veileder hos NAV.