Det er Lillesand kommune som i samarbeid med Vestre Moland og Lillesand historielag har laget en brosjyre som viser smau og allmenninger i Lillesand sentrum. 

- Brosjyren inneholder et kart med vandringsrute og historiske opplysninger. Noen smau og allmenninger er gått ut av bruk og framstår som privatisert. Det vil bli arrangert byvandringer i sommer, sier Magne Haugen, enhetsleder for kultur i Lillesand kommune. 

Prosjektet er støttet økonomisk av fylkeskommunen. Redaktør er Terje Ellefsen, som innleder den hendige brosjyren slik:

"Ingen grunnlegger skapte noe gatenett i Lillesand, denne selvvokste småbyen ved Skagerrak. Det er uvisst hvor lenge folk har bodd i sentrum - første kjente innbygger var ”strandsidderen” Jens smed i 1610 - men ferdselsårene til havna innerst i Sandsfjorden er nok mye eldre enn det. Fra vest kom et veifar over Sandsmyra, og denne veien fortsetter nede i byen som Strandgata, parallelt med sjøen. Ved museet bøyer den av opp Nygårdsgata og fortsetter over Bergstøsletta mot øst. Byens innfartsåre fra nord kom opprinnelig over gården Lundemoen og fortsetter i byen som Øvregate og Vestregate. Rundt og mellom disse hovedinnfartsårene vokste det fram stier og veier mellom hus, uthus og hager. I takt med at byen vokste, vokste også antall hus og innbyggere, og antall små gater og smau med dem. Der gatene etterhvert har blitt regulert og navngitt, har smauene som regel kun hatt navn på folkemunne. Det er også noen steder i byen som kalles allmenninger, hvor hvem som helst kan gå og oppholde seg ubegrenset. Disse har blitt donert til formålet av grunneiere som har ønsket at allmuen skulle ha tilgang til sjøen. Noen smau og allmenninger er i offentlig eie, mens andre er private og er tilgjengelig for publikum gjennom hevd på veirett. I noen tilfeller er tidligere åpne smau blitt privatisert. Denne brosjyren viser de fleste tilgjengelige smau og allmenninger i sentrum slik de er idag. Vis hensyn!"

Last ned brosjyren her!

Smau og allmenninger 2022 Lillesand kommune.pdf