Nå er det sommerferie som står for døren. Blå Kors Ferier skal blant annet arrangere ferieturer til Hovden og Birkeland, hotellferie og mulighet for overnatting i hytter og leiligheter på campingplasser og feriesentere i løpet av sommeren.

All informasjon blir lagt ut på vår nettside: http://blakorsferier.no/, og denne oppdateres jevnlig gjennom året.

Vil også nevne at i disse spesielle tider vi nå er inne i, er vi i Blå Kors Ferier som alle andre også med på den store dugnaden, og ønsker å følge tett de retningslinjene som kommer nasjonalt. I forhold til hvordan vi kan arrangere ferietilbud gjennom sommeren og resten av året, så venter vi på de nye retningslinjene som kommer fra myndighetene i begynnelsen av mai. Dette vil legge føringer for hvordan vi kan legge opp sommeren.
Vi vil ivareta anbefalinger om smittevern og sikkerhet i forhold til antall mennesker, for å ivareta alle våre gjester på best mulig måte. Vi må være fleksible og kreative innenfor de rammene vi får, og regner med at det kanskje blir litt endringer på våre ferier.

Søknader for sommerferier ligger ute på våre nettsider og søknadsfrist er satt til 25. mai.