Vi oppfordrer alle med relevant kompetanse som ønsker å bidra under koronaepidemien om å søke stilling som tilkallingsvikar!
Aktuelle arbeidssteder vil være omsorgstjenesten i Lillesand kommune som består av Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og aktivitetssenter, Marishei bofellesskap og hjemmebaserte tjenester, samt enhet for habilitering.

Registrer din søknad
her.