Vedtaket som omhandler dispensasjonssøknaden for graving ut i sjøen ved Tollboden inkluderte en forutsetning om at området skulle reetableres slik det opprinnelig var, inkludert bruk av asfalt.  I etterkant ble det imidlertid søkt og innvilget dispensasjon for å legge Høvåg skifer i stedet for asfalt. 

 

Det har vært en del misforståelser rundt bruken av betong i området. Vi vil derfor presisere følgende: 

  • Den opprinnelige bryggen og båtrampen var dekket med betong under asfalten. 
  • Når vi nå reetablerer området, har vi valgt å bruke en høyere standard med en pent forskalt betongkant, som er utformet med skrå avslutning på toppen for å unngå skarpe kanter. 
  • Betongkanten er også laget med riktig høyde for å kunne tilpasses fremtidig legging av Høvåg skifer, eller asfalt dersom det skulle bli ønsket.  

Mur ved Strandgaten 17 

Dialogen med grunneier og representanter fra riksantikvaren har resultert i en midlertidig løsning der betongmuren kles med bruddskifer for å etterligne den gamle muren. Dette er ikke en optimal løsning ifølge riksantikvaren, men den er akseptert som erstatning. Vi fortsetter å jobbe med alternative løsninger for å finne en enda bedre tilpasning. 

 

Vi er klar over innleggene på sosiale medier som uttrykker bekymringer om betongmurer og ivaretagelse av historiske detaljer. Vi kan forsikre om at: 

  • Entreprenøren har utført arbeidet under nøye oppfølging av kommunen for å sikre at viktige historiske detaljer blir ivaretatt. 
  • For området mellom Tollboden og Fjeldal vil vi vurdere om steinmur kan være en bedre løsning på begge sider av slippen, som foreslått av innbyggerne. 
  • Muren til Johan Thorvalds eiendom er allerede planlagt kledd med naturstein, som et minimum, for å bevare det historiske utseendet. 

 

Det er viktig å merke seg at tiltakene ikke er ferdig utført enda, og at helhetsinntrykket vil bli annerledes når alt er ferdigstilt. 

Vi ber om forståelse for at arbeidet fortsatt pågår.  Vi er forpliktet til å opprettholde områdets historiske verdi og vil fortsette å jobbe tett med relevante myndigheter og grunneiere for å sikre at alle tiltak utføres i henhold til avtaler og bevaringshensyn. 

Vi erkjenner at det kan være utfordringer i å balansere moderne krav og historisk bevaring. Likevel forsikrer vi om at alle tiltak blir vurdert grundig.