Området som skal asfalteres er fra krysset Jernbanegata/Oddekleiva og Rundkjøringen over Esso i tillegg til fra Viadukten
og opp til innkjøringen til Solfladen. Værforbehold.

Se merking i kartskisse.
Det vil være manuell dirigering av områdene.