Temaer for kvelden er:
- Utfordringsbilder for ungdom og fritid
- Utfordringsbildet for frivillig kultur
- Utfordringsbildet for arenaer og møteplasser
- Utfordringsbildet for Kulturskolen (BLINK