Agder var i fjor en av de to beste i landets fylker. I år rykker Agder ned til 7 plass.
I rapporten får Lillesand kommune følgende omtale" En kommune som også kan beskrives som mønsterkommune i denne sammenheng er fylkesvinner Lillesand. Kommunen besvarte ikke undersøkelsen før etter aller siste purring, men når den først gjorde det føk den helt til topps i fylket med 17 poeng. Kommunen har det viktigste på plass."

Her kan du lese rapporten