Dette vedtaket, fattet i møtet 6. mars 2024 under saksnummer BS-041/24, gir også kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe mandat til å revidere hovedplanen for vann- og avløp. Prosjektet har som mål å overføre avløpsvann fra Høvåg og Kjøpmannsvik til det sentrale renseanlegget på Fossbekk innen utløpet av 2025.

Planen omfatter detaljprosjektering, innhenting av anbud, og gjennomføring av de nødvendige investeringene for å legge ned de eksisterende renseanleggene i Høvåg og Kjøpmannsvik. Det inkluderer overføring av avløpsvannet fra Høvåg og Kjøpmannsvik anleggene til Fossbekk renseanlegg.

I tråd med plan- og bygningslovens § 27-2 og forurensningsloven, sikrer dette prosjektet korrekt bortledning av avløpsvann. Kommunedirektør Ulltveit-Moe understreker at med dette vedtaket er alle nødvendige forberedelser for bortledning av avløpsvann sikret.

Som en direkte følge av vedtaket og sikringen av avløpsvannets bortledning, annonserer kommunedirektøren at saksbehandlingen av nye byggetiltak i Høvåg kan gjenopptas med umiddelbar virkning. Dette vil potensielt fremskynde utviklingen og forbedringen av lokalsamfunnet i Høvåg-området.

Skulle prosjektet ikke fullføres innen 2025, vil de resterende prosjektmidlene overføres til 2026 for å sikre ferdigstillelse.

Denne omfattende planen representerer et betydelig skritt i retning av mer effektive og miljøvennlige avløpsløsninger i Lillesand kommune, og markerer en viktig utvikling i kommunens infrastruktur og miljøpolitikk.