17. mai Lillesand

Program 17. mai Lillesand

07:00: Salutt ved Haukom Anlegg AS

07:00: Vestre Moland Kirke: Blomster ved minnebautaen for Eidsvoldsmannen Hans Jacob Grøgaard ved Terje Ellefsen. Bekransning av minnebautaen ved Arne Eilertsen. Kolekvinten spiller

07:30: Havnetomta: Bekransning av Lofthusmonumentet ved Ingvild Ruhaven

07:45: Rådhusparken: Bekransning av minnebautaen og blomster på minnesmerket for mannskapet på ubåten Orzèl og minnesmerket over politifullmektig Nils Onsrud ved varaordfører Geir Svenningsen. Tale for dagen: June fylkesnes. Kolekvinten spiller

10:30: Naudesundbroa: Båtkortesje starter turen mot Verven, Lillesand, og møter Skjærgårdstjenesten og veteranbåter fra Blindleia kystlag utenfor Kassenkanalen. Disse vil lede kortesjen i «5 knops fart» med ankomst Lillesand 12.45. Det oppfordres til at alle som har båter og lyst, til å bli med på hele eller deler av kortesjen, evt. møter opp i havnebassenget før kl 13.00.

12:00: Dovreheimen og Sjømannshjemmet: Lillesand Skolekorps spiller ved Dovreheimen og Sjømannshjemmet, og marsjerer videre ut til Verven.

13:00: Salutt ved Haukom Anlegg AS

13:00: Verven: Skolekorpset ønsker båtkortesjen velkommen. Skolekorpset spiller «Ja, vi elsker», og alle oppfordres til å synge sammen med hele Norge, enten de er i båt, hjemme i hagen eller på balkongen, 2 vers av Nasjonalsangen!

15:00: Sundet, Justøya: Traktorkortesje på Justøya i regi av bydelaget

16:00: Lillesand Kirke – Festgudstjeneste ved prost Steinar Floberg og kantor Solveig Vindholmen

22:00: YX Brønningsmyr: Drive-in kino - Børning 3

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme justeringer av tidspunkter. Følg Facebook 17. mai i Lillesand for ytterligere informasjon og oppdateringer.

17. maikomiteen Lillesand
Bjarte Olsen. leder- tlf. 901 97 040
Ørjan Knutson
Anna Skuggevik
Mona Storevold Haldorsen
Leif Vagle
Jorunn Thomassen

 

 

 

17. mai Høvåg

Program 17. mai Høvåg

Trykk her for Høvåg sitt 17. mai program.

Følg Facebook 17. mai Høvåg for ytterligere informasjon og oppdateringer.

17. maikomiteen Høvåg
Audun Granli, leder - tlf. 99602148
Connie Larsen
Marie L. Martin
Marianne Strandbakken Hafslund
Eli Christine Jørlo
Mette Haugli 

Retningslinjer korona og 17. mai feiring

Trykk her for Regjeringens råd for årets 17. mai.

Oppsummert så er det de samme reglene som gjelder på 17. mai som ellers.

Utdrag av gjeldende nasjonale råd og regler:

  • Hold minst en meter avstand til andre. Hold hendene rene, og hold deg hjemme hvis du er syk.
  • Begrens sosial kontakt og møt heller andre utendørs enn innendørs.
  • Ikke ha besøk av flere enn fem gjester. Hvis alle gjestene tilhører samme husstand, kan dere være flere, men man må kunne holde avstand.
  • Barn i barnehage og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort. Barn og unge kan ha besøk av én til to faste venner.
  • Utsett eller avlys arrangement som samler personer fra ulike kommuner.
  • Det er tillatt med skjenking ved servering av mat, men skjenkingen stopper klokka 22.
  • Det er egne nasjonale regler for arrangement som må følges – både på 17. mai og ellers.
  • Utenom i private hjem kan man på private sammenkomster samles maksimalt ti personer innendørs og tjue personer utendørs.
  • På offentlig arrangement der folk sitter på faste, tilviste plasser er det tillatt med maks 100 personer innendørs.
  • Det er tillatt med maks 200 personer på offentlig arrangement utendørs hvis det er mulig å holde minst én meters avstand. Hvis alle sitter på faste tilviste plasser, kan man være 600 personer (fordelt på 3 kohorter á 200 personer) hvis det er to meters avstand mellom kohortene.