Målgruppe

Parkeringstillatelse gis til bilfører eller passasjer som har særlig behov for å finne parkeringsplass i tilknytning til bosted, arbeid og annen aktivitet. Målgruppen er personer som ikke kan gå eller som har store vansker med å bevege seg over noe lengde.

Slik søker du

  • Søknadsskjema og legeerklæring fylles ut av søker og lege.
  • Skjemaene ligger som link under eller kan hentes i kommunetorget.
  • Send ferdig utfylt skjema og passfoto til: Lillesand kommune, Pb 23, 4791 Lillesand

Saksbehandling

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Kommunen innhenter de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper