Gebyrregulativ omfatter gebyrer for vann, avløp, renovasjon, feiing og for tjenester med hjemmel i plan og bygningsloven og matrikkelloven. Betalingssatser viser prisfastsettelsen på de øvrige kommunale tjenestene som tilbys. Barnehagesatsene følger maksimumspriser i samsvar med regjeringens forslag til statsbudsjett.