Lillesand kommune har i forbindelse med SmartBy-prosjektet montert 25 sensorer på bobilparkeringen. Betaling for oppholdet gjøres via betalingsautomaten i Bobilhavna som tidligere . Kommunen vil i forkant av hver helg i sommersesongen legge ut informasjon (via Lillesand Bobilhavn sin Facebookside) når alle plassene er opptatt.
Prestopark-appen skal foreløpig ikke benyttes.

Besøksadresse: Dybvannskaia på Kokkenes

Vi tilbyr:

  • Eget servicebygg med to dusjer og to toaletter.
  • Tømming av spillvann og toaletter (tømmestasjon) på baksiden av servicebygget.

Kontaktinformasjon:
lillesandgjestehavn@gmail.com
Tlf.: 480 25 302 eller 993 61 500.