I mange år har det vært drift av bobilhavn på Kokkenes med stadig nye søknader om forlengelse av midlertidig dispensasjon. I reguleringsplanen for Kokkenes er området avsatt til maritimt senter og park, ikke til bobilhavn. Nå kan det derimot ser ut til å være over og ut for bobilhavnen. 11. juni, 2023 mottok Lillesand kommune brev fra Statsforvalteren som avslår videre midlertidig drift med umiddelbar effekt.

Statsforvalterens vedtak er endelig og kan ikke påklages til overordnet forvaltningsorgan. Dette betyr at Lillesand kommune ikke lenger kan fungere som vertskap for bobilturister med mindre reguleringsplanen til Kokkenes endres. Til høsten vil kommunedirektøren legge fram en sak for bystyret der bystyret tar stilling til om en skal starte en reguleringsplanprosess eller avvikle bobilcampen for godt.

Bobilhavna Lillesand.jpg