Kommunekart

Kommunekart er beregnet for publikum. Dette inneholder detaljerte kart, arealplaner og flybilder over kommunen.

Du gjør oppslag i kartet ved å søke på adresser, gårds- og bruksnummer eller stedsnavn.

Du setter på flere kartlag ved å trykke på boksen "kartlag" oppe i venstre hjørne, etter at du har søkt opp eiendommen. Da kan du se vann- og avløpsledninger, bygninger, veier, veinett, osv. Ved å "klikke" på objektene (veien, ledninger e.l) vil du få opp mer informasjon.

Her får du mulighet til å bestille situasjonskart til søknader. Du har også mulighet til å bestille nabovarsel gjennom e-torget til Norkart.

Min Eiendom

På Minside finner du eiendomsinformasjon over tomter og boliger du eier. Du må kunne logge deg inn i Id-porten ved hjelp av elektronisk ID.
Logg inn her: minside.kommune.no

Bestille eiendomsinformasjon og nabolister

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av selvbetjeningsløsningen i kommunekartet, kan du bestille og betale for eiendomsinformasjon.

Du kan blant annet bestille: 

  • situasjonskart
  • nabolister
  • matrikkelrapport
  • areal- og kommuneplaner / reguleringsplaner

Aktørene tilbyr ulike produkter - gå inn på deres sider og se hva som tilbys.

Slik bestiller du:
​​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Norkart - e-Torg
​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita - Infoland
​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Proconet - ePlassen

Skriv inn gårds- og bruksnummer eller adressen på eiendommen du ønsker informasjon om. Velg så de produktene du ønsker og legg dem til i handlekurven. Til slutt betaler du og sender bestillingen. Du kan betale med kredittkort. Hva det vil koste finner du på leverandørens side.

Bestille kartdata

Kommunen har selvbetjeningsløsning for bestilling av digitale kartdata i SOSI- eller DXF-format. Løsningen er rettet mot det private konsulentmarkedet, og kartgrunnlaget kan brukes til prosjektering, arealplanlegging, situasjonskart m.m.

​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Norkart - e-Torg
​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Ambita - Infoland
​Her kjøper du eiendomsinformasjon via leverandøren Proconet - ePlassen

Se eiendom

Se eiendom består av et søkefelt og et generelt bakgrunnskart. Når du zoomer inn, vises eiendomsgrenser fra matrikkelen. Ved å søke fram eller klikke på en eiendom, kan du få mer informasjon om eiendommen. Du kan søke etter stedsnavn, adresser og eiendommer i hele Norge. Spørsmål angående grunnboken må rettes til Kartverket.