Kontakt avdelingen for å melde fra om at du kommer på besøk.
Personale møter deg ved hovedinngangen og hjelper deg med å fylle ut besøksprotokoll: 

Lillesand bo- og aktivitetssenter: Telefon: 37 26 17 03 - Bruk tastevalg for rett avdeling. 
Lillesand alders- og sjømannshjem: Telefon: 47 71 90 09 
Høvåg bo- og aktivitetssenter: Telefon: 37 26 71 00 - Bruk tastevalg for rett avdeling. 

Pleiepersonalet stiller følgende kontrollspørsmål og ber besøkende fylle ut egenerklæringsskjema når de kommer på besøk: 

 • Har du symptomer på luftveisinfeksjon eller feber? 
 • Er du bekreftet smittet av covid-19, eller mistenkt smittet av covid-19? 
 • Har du hatt «nærkontakt» (innenfor 2 meter, ansikt til ansikt, fysisk kontakt) med en person som har fått bekreftet covid-19 de siste 10 dagene? 
 • Har du vært på reise utenfor Norges grenser, og kommet tilbake til Norge de 10 siste dager? 
 • Har du pleiet, behandlet eller tatt prøver av en person med bekreftet smitte (uavhengig om det er blitt brukt smittevernutstyr) i løpet av de siste 10 dager? 

Dersom svaret er JA på ett av spørsmålene, kan ikke personen komme på besøk. Det kan i helt spesielle tilfeller være avtalt unntak fra dette i forkant av besøket.
Dersom det er avtalt unntak, vil det vurderes om du må benytte smittevernutstyr under hele besøket. 

 • Bor du, eller har du vært på besøk i en kommune som er definert som Ring 1 eller Ring 2 de 10 siste dager? Hvis ja brukes munnbind gjennom hele besøket. Munnbind må medbringes av de besøkende. 

  Slik foregår besøket:  

 • Besøket foregår fortrinnsvis på pasientens rom, eller – aller helst – ute når været tillater 
 • Det bør være en meters avstand mellom beboer og besøkende til enhver tid. Unntak når begge er vaksinert
 • Vi oppfordrer til begrenset antall besøkende av gangen grunnet smittevern og areal 
 • Husk å vaske/sprite hendene før og etter besøket. Når pasient har behov for rullestol må berøringspunkter (håndtak mm) vaskes av etter besøket 
 • Hvis besøkende har med mat må alle vaske hendene før maten serveres og inntas. 
 • Pleier møter besøkende når de kommer og informerer om rutinene  
 • Pleier er ansvarlig å se til at skjema «besøksprotokoll» fylles ut. 
 • Pleier er ansvarlig for at rutinen blir fulgt 
 • Pleier er ansvarlig for å se til at beboer vasker/spriter hender før og etter besøk 
 • Pleier er tilgjengelig under besøket 
 • Pleier desinfiserer stol, bord, vannkran, toalett, dørhåndtak og andre kontaktpunkter umiddelbart etter besøket 
 • Besøkslogg føres 

Pårørende må varsle sykehjemmet hvis de blir syke innen 48 timer etter besøk. Foreløpig fraråder vi familien å ta med pasienter på sykehjemmet hjem. Årsaken til det er at våre ansatte fremdeles ikke er vaksinerte mot Covid -19 og trenger å beskyttes mot eventuell smitte. 

Her ser du informasjon fra FHI.