• Ved ønske om besøk på institusjon ber vi deg henvende deg direkte til institusjonen/avdelingen, for å avtale ditt besøk. Trykk her for kontaktinformasjon.
  • Besøkende må bruke munnbind.
  • Det er 10 dagers karantene før besøk på institusjon etter alle utenlandsopphold. 

Vi fraråder familie å ta med beboere på institusjoner hjem i julen, selv om det juridisk sett er lovlig. Dette grunnet økt risiko for smittespredning. Et smitteutbrudd i disse institusjonene vil kunne få store konsekvenser, da denne gruppen er betydelig utsatt for alvorlig sykdom og død som følge av koronaviruset. Beboer vil kunne bli satt i karantene og testet i etterkant av besøk utenfor institusjon.

Restriksjonene gjelder Lillesand bo- og aktivitetssenter, Høvåg bo- og aktivitetssenter og Lillesand alders- og sjømannshjem. Dette gjennomføres for å beskytte våre pasienter, som alle er i høyrisikogruppen.