Hvem møter du på Familiesenteret

På Familiesenteret jobber det tre familieterapeuter med kompetanser både innfor systemisk familieterapi, individualterapi og foreldreveiledning. Familiesenteret samarbeider også tett med kommunepsykologen, som er spesialist i barne- og ungdomspsykologi.

Vi tilbyr

  • Samtaler med foreldre, barn og unge
  • Foreldreveiledning
  • Familieterapeutiske samtaler
  • Grupper og kurs for foreldre
  • Grupper for engstelige barn og unge
  • Grupper for barn som er pårørende
  • Samtaler med familier og barn, der barn er etterlatte

Familiesenteret samarbeider med bl.a. helsestasjon, skolehelsetjeneste, skoler, barnehager, PPT, barnevern, ungdomskontakter, og deltar i samarbeidsmøter ved behov

Slik kan du få tilbudet

Du kan ta direkte kontakt via helsestasjonens og familiesenterets resepsjon på 99 11 05 39. Det trengs ingen henvisning fra lege eller andre instanser, og tjenesten er gratis.

Vanligvis er det foreldre som tar kontakt med familiesenteret, men du som er over 16 år, kan også ta kontakt selv.

Du finner oss i Vestre gate 7 i 2.etg., i Lillesand sentrum.